Wszystko już jasne! 🙂 Przedstawiamy kolejnego dyrygenta XI Wiosennych Warsztatów Gospel! Grzegorz Głuch – założyciel, dyrygent i lider m.in. Gospel Rain, który jest jednym z najstarszych zespołów gospel w Polsce. Grzegorz wraz z The Cokers będą Instruktorami gospel podczas weekendowych warsztatów, oraz poprowadzą dla nas koncert finałowy! 🙂

PAMIĘTAJCIE, WIOSENNE WARSZTATY GOSPEL 17-19 MAJA!

GRZEGORZ GŁUCH – bio

Kompozytor, dyrygent, autor tekstów, producent muzyczny, wokalista. Jeden z najbardziej doświadczonych twórców oraz animatorów muzyki gospel ostatnich trzydziestu lat.

Inicjator wielu przedsięwzięć muzycznych, realizowanych zarówno z największymi postaciami polskiej sceny jak i amatorami, ludźmi szczerze szukającymi muzycznej pasji. Związany z Lublinem i Lubelszczyzną, gdzie często lokalizuje swe najważniejsze projekty i działania artystyczne.

Założyciel, dyrygent i lider Gospel Rain, który jest jednym z najstarszych zespołów gospel w Polsce. W ubiegłym roku, zespół świętował jubileusz trzydziestolecia swego istnienia.

Wraz z Gospel Rain współpracował i koncertował z wieloma znakomitymi artystami, zwłaszcza z: Golec uOrkiestra, Pectus, Olgą Szomańską, Natalią Kukulską, Beatą Bednarz, Pectus, Kubą Badachem, Mieczysławem Szcześniakiem, Piotrem Cugowskim, Krzysztofem Cugowskim, Moniką Kuszyńską, Natalią Niemen i wieloma innymi Artystami. Gospel Rain stał się muzycznym filarem wielu telewizyjnych projektów, ostatnio dwóch koncertów podczas Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.

Grzegorz Głuch jest także współtwórcą i wraz z Gospel Rain głównym wykonawcą wielkich, plenerowych Koncertów Chwał w Lublinie. Od wielu lat prowadzi w całej Polsce warsztaty muzyczne, których celem jest zarażenie pasją wspólnego śpiewania i muzycznej aktywności grup, środowisk i wspólnot. Największym przedsięwzięciem w tej mierze jest stuosobowy Chór dla Jezusa, prowadzony corocznie od kilkunastu lat podczas Koncertów Chwały.

W swym dorobku posiada niemal sto własnych, nagranych kompozycji i kilkaset opracowań piosenek, utworów zaaranżowanych w ciągu swej dotychczasowej pracy artystycznej.

W ostatnich latach był także inicjatorem i prowadzącym nowych projektów: Chór Trzech Dni (Lublin), Chadek Gospel Choir (Chełm), Świdnik Gospel Choir (Świdnik), Krasnobrodzkiego Gospel (Krasnobród).

[ENG]

Everything is clear now! We present the next conductor of the 11th Spring Gospel Workshops! Grzegorz Głuch – founder, conductor, and leader of Gospel Rain, one of the oldest gospel groups in Poland.

GRZEGORZ GŁUCH – bio

Composer, conductor, lyricist, music producer, vocalist. One of the most experienced creators and animators of gospel music in the last thirty years.

Initiator of many musical ventures, realized with both prominent figures of the Polish music scene and amateurs, people sincerely seeking musical passion. Associated with Lublin and the Lublin region, where he often locates his most important projects and artistic activities.

Founder, conductor, and leader of Gospel Rain, which is one of the oldest gospel groups in Poland. Last year, the group celebrated the thirtieth anniversary of its existence.

Alongside Gospel Rain, he has collaborated and performed with many outstanding artists, especially with: Golec uOrkiestra, Pectus, Olga Szomańska, Natalia Kukulska, Beata Bednarz, Pectus, Kuba Badach, Mieczysław Szcześniak, Piotr Cugowski, Krzysztof Cugowski, Monika Kuszyńska, Natalia Niemen, and many other artists. Gospel Rain has become a musical cornerstone of many television projects, recently two concerts during the Polish Song Festival in Opole.

Grzegorz Głuch is also a co-creator and, along with Gospel Rain, the main performer of large, outdoor Concerts of Praise in Lublin. For many years, he has been conducting music workshops throughout Poland, aiming to infect groups, communities, and environments with the passion for collective singing and musical activity. The biggest undertaking in this regard is the one hundred-member Choir for Jesus, conducted annually for over a dozen years during the Concerts of Praise.

He has nearly a hundred of his own recorded compositions and several hundred arrangements of songs, pieces arranged during his artistic work so far.

In recent years, he has also been the initiator and leader of new projects: the Three Days Choir (Lublin), the Chadek Gospel Choir (Chełm), the Świdnik Gospel Choir (Świdnik), and the Krasnobród Gospel (Krasnobród).

Podziel się z innymi!
Opublikowano 28 marca, 2024

ORGANIZATOR FESTIWALU

dom kultury w olszówce
Olszówka 20d, 43-309 Bielsko-Biała

(+48) 33 829 25 84, (+48) 571 229 431
envelope mailolszowka@mdk.bielsko.pl

Media społecznościowe